Înscriere
în învăţământul primar
2021
Înscriere
în învăţământul preșcolar
2021
Cursuri Online
                                                  

ŞCOALA NOASTRĂ

ŞCOALA DE SUB CETATE

Aşezată la poalele majestoasei cetăţi a Sighişoarei, Şcoala Gimnazială ,, Radu Popa’’ este continuatoarea pe linia tradiţiei privind procesul instructiv-educativ al şcolii primare româneşti cu clasele I-VII din cetate.


Construcţia localului s-a realizat din necesitatea obiectivă de a exista în zona centrală a oraşului o şcoală românească. Trebuie reţinut faptul că la această şcoală au învăţat de-a lungul anilor pe lângă români, copii aparţinând naţionalităţilor conlucuitoare, existând întotdeauna o atmosferă de studiu în spiritul unei înţelegeri şi colegialităţi exemplare.
Incepută în 1937, construcţia şcolii s-a finalizat în 1942. După întreruperi şi greutăţi pricinuite de lipsa de fonduri, şcoala primară pentru băieţi, devenită apoi Şcoala Generală nr.1, a acoperit necesităţile şcolare elementare din zonă, suferind diverse transformări de organizare, în funcţie de cerinţele de la un moment dat.
Din 1948 până în 1990 a funcţionat ca şcoală mixtă cu secţiile română şi germană pentru clasele I-VIII. Din 1990 secţia germană va aparţine Liceului Teoretic ,,Joseph Haltrich’’.
Clădirea a avut mult de suferit în urma inundaţiilor din 1970, 1975 şi 2001, subsolul devenind impropriu desfăşurării procesului instructiv-educativ. Astfel mansardarea clădirii s-a impus cu stringenţă.
Pentru asigurarea unor bune condiţii materiale şi de o importanşă majoră pentru şcoala noastră a fost realizarea proiectului ,,Modernizare Şcoala Generală ,,Radu Popa”. Urmărind alinierea instituţiei la nivelul cerinţelor europene, în perioada 2007-2009 s-a efectuat mansardarea clădirii, fiind infiinţate şase sali de clasă. La 28 mai 2004, şcolii i-a fost atribuit numele distinsului istoric-arheolog Radu Popa, fost elev al acestei şcoli.
Radu Popa s-a născut la 23 iulie 1933, într-o familie de intelectuali sighişoreni. A copilărit şi a făcut studiile primare la actuala Şcoală Gimnazială ,, Radu Popa’’, iar cele secundare la Liceul teoretic de băieţi, actualul ,,Mircea Eliade’’, din Sighişoara.
Intre 1951-1956 a urmat cursurile Facultăşii de istorie din Bucureşti, specializându-se în istorie ăi arheologie medievală. Intre 1957-1962 a urmat cursurile Facultăţii de drept. In 1962 a devenit doctor în istorie al Universităţii Bucureşti, cu o teză despre Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, publicată în volum, în anul 1970 ăi premiată de Academia Română.
De-a lungul anilor, şcoala noastră a fost un lăcaş pentru începutul formării intelectuale a multor personalităţi, din cele mai diferite domenii de activitate: învaţământ, literatură, filozofie, medicină, sport.
Amintim de:
Radu Deac, medic de talie europeană, specializat in chirurgie cardio-vasculară
Radu Voina, campion mondial la handbal.
Scoala Gimnazială “ Radu Popa” are o suprafaţă de 2700 mp, fiind dotată cu laboratore de fizica-chimie, biologie, informatică, cabinet multifuncţional, sală de sport şi bibliotecă.
În prezent în ţcoală învaţă 456 de elevi repartizaţi în 18 clase, având ca ofertă educaţională predarea intensivă a limbii engleze şi informatică.