Learning with the Arts

erasmus plus.png

 Learning with the Arts este un proiect Erasmus+, parteneriat strategic între şcoli, în care sunt implicate 8 şcoli din ţări diferite din Uniunea Europeană (Polonia, Spania, Italia, Finlanda, Portugalia, Germania, Grecia, România). Scopul parteneriatului este de a explora noi metode de lucru cu elevii pentru a le facilita învăţarea şi atingerea succesului, în special la acele materii unde aceştia întâmpină probleme. Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 10-13 ani.

 Copii iubesc activităţile care implică creativitatea. Experimentarea artelor şi participarea în activităţi artistice pot avea efecte pozitive asupra învăţării: ajută la învăţarea matematicii, ştiinţelor, limbilor străine precum şi la dezvoltarea abilităţile sociale. Artele încurajează elevii să îşi exprime ideile, sentimentele, problemele atât verbal cât şi non-verbal. Cunoaşterea marilor opera de artă duce la o mai bună înţelegere şi conştientizare a propriei culturi precum şi a celorlalte culturi.

 Noi considerăm că ilustrarea conceptelor matematice şi ştiinţifice abstracte prin intermediul artelor va ajuta elevii să le înţeleagă mai bine, iar implicarea elevilor în activităţi artistice îi va ajuta să fixeze mai bine conceptele studiate. Limbile străine se învaţă cel mai bine prin comunicare. Vom organiza şi vom implementa activităţi în care elevii să folosească limbile străine pentru a face schimb de informaţii despre cultura ţării din care provin şi pentru a colabora cu elevii din celelalte şcoli partenere.

http://learningwiththearts.weebly.com/